Praha - Doksy - oprava

Autor: Vláďa Konůpka <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 24. 05. 2019

V propozicích zmiňovaná změna cíle neplatí! Cíl bude jako obvykle na začátku obce Tachov. Nová trasa přes Byšice platí.

Sem vlo�te p��slu�n� text v�etn� HTML syntaxe nebo v p��pad� nevyu�it� t�to ��sti v�e vyma�te - tedy v�etn� tohoto textu!