Řídící výbor CKKV Praha

Autor: Vláďa Konůpka <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 21. 04. 2018

Nový řídící výbor Spolku CKKV Praha na dalších pět let byl zvolen dne 15.2.2018 v tomto složení: Präsident: Vladimír Konůpka, Vicepresident: Vojtěch Roule, Jednatel: Robetr Turner, Pokladník: Jarmila Zárybnická, Revizor: Pavel Trachta,