Čtvrtstoletí CKKV Praha

Autor: Vláďa Konůpka <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 22. 10. 2012

V sobotu 27. října uplyne 25 let od chvíle, kdy pánové Michal Kokta, Luděk Kokta Vladimír Konůpka, Milan Blažek, Petr Chrpa, Dalibor Pikeš a Martin Mareš (omluveni Petr Budínský vulgo Pračlověk Janeček, Zdeněk Bukovský, Zdeněk Švůger, Břéťa Jelínek, Honza Vinter), pod záštitou patrona - vedoucího restaurace Vladimíra Zainera, založili Cyklo-klub Krásná vyhlídka. Stalo se tak v Praze Troji, v restauraci Na krásné vyhlídce. O názvu klubu se ještě horlivě diskutovalo, definitivní rozhodnutí padlo až na další schůzi. Pro vybraný název hrála především trojice důvodů: 1. vznik klubu v restauraci Na krásné vyhlídce, 2. lidové rčení - krásný vzhled je (z kola) na ten Boží svět, 3. krásná vyhlídka na cyklistické stáří plné šťav a síly... Klub nevznikl jen tak nahodile, parta nadšenců již měla za sebou 5 ročníků závodu Praha - Doksy, nespočet tréninkových jízd a sezení v patronově restauraci, kde všechny spojovala vášeň pro kola a nenávist k vládnoucím bolševikům, co způsobili, že i sportovní kola (Favorit) byla přísně podpultovým tovarem, jen pro pár vyvolených. Předsedou klubu (později praesidentem) byl zvolen Vlk Konůpka, zástupci Petr Chrpa a Michal Kokta. (K zveřejnění připravuji ukázky raných zápisů z klubové kroniky, sbírku dochovaných plakátů závodu Praha - Doksy, fotografie a dokumenty za začátků klubu)