Praha - Doksy, závěrečná fáze jednání.

Autor: Vláďa Konůpka <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 09. 05. 2012

Z vyjádření příslušných úřadů a hlavně ze stanoviska Policie ČR vyplývá několik změn oproti minulosti. Většina se týká pořadatelské služby. Co se dotýká závodníků- kromě zvýšení startovného je podstatné to, že závodit se začne až za železničním přejezdem před obcí Všetaty. Do té doby se pojede manifestačně, za vodícími auty. Má se tím zamezit brutání jízdě v Měšicích, Mratíně a Kostelci n/L, kde mnozí jízdou přes celou šíři vozovky ohrožovali nejen sebe, ale i ostatní účastníky siln. provozu a hlavně další existenci tohoto tradičního závodu. Zkušenost říká, že na zmíněném žel. přejezdu se prakticky vždy čeká, cyklisté se zde sjedou a začíná se znovu. Podle stanoviska PČR i při povoleném zvláštním užívání silnic jsou cyklisté povinni dodržovat platnou vyhlášku a pořadatelé nejsou oprávněni zastavovat provoz. Instalované dopr. značky řidiči respektují, nebo také ne, má to být pro naši právní ochranu, dojde-li k nehodě. To ale zdraví nikomu nevrátí. Dopr. značení je instalováno jen pro průjezdy vedoucích balíků, ostatní cyklisté jedou jako běžní účastníci siln. provozu. A jsme tam, kde jsme byli vždycky, záleží jen na řidičích, jestli dají na pokyny pořadatelů a na vás cyklistech, jak se dokážete ukáznit... VL.K