Menu
  Anketa
  Kalendář
<  Červen 2024  >
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Sponzoři

  Novinky
29.08.2014: Oprava
Pořadí poháru po 3 závodech opraveno. Link je v původním článku.

28.08.2014: Archiv 2013
Archiv nyní obsahuje i výsledky za rok 2013

15.07.2014: Srpnová schůze
Srpnová schůze CKKV se koná ve čtvrtek 14.8. 2014 v hospodě Na Krásné Vyhlídce v pražské Tróji od 19:00

25.03.2014: Dubnová schůze
Dubnová schůze se koná dne 3.4. 2014 od 19:00!!!!!!! v hospodě U Kulaté Báby.

25.02.2014: Březnová schůze
Březnová schůze se koná ve čtvrtek 6.3. 2014 od 19:00 v hospodě U Kulaté báby v Řehořově ulici


1. Název sdružení
1.1 CYKLO-KLUB KRÁSNÁ VYHLÍDKA PRAHA
Používaná zkratka: CKKV PRAHA.
2. Sídlo sdružení:
2.1 Sarajevská 7, Praha 2, 120 00
3. Předmět činnosti:
3.1 CKKV PRAHA je volným sdružením dobrovolných členů.
3.2 Základním cílem sdružení je podpora sportovně- společenských aktivit, především v oblasti cyklistiky - CKKV PRAHA pořádá a organizačně zajišťuje cyklistické závody pro své členy a jim podobné cyklisty.
4. Členství v klubu:
4.1 Členem klubu se může stát každý, kdo alespoň jednou absolvoval v sedle bicyklu kultovní závod Praha – Doksy, nebo jiný závod pořádaný klubem a o členství požádá.
4.2. Dále se může stát členem každý, kdo se na tomto závodě, či na jiném závodě pořádaném CKKV PRAHA výrazně podílel jako organizátor, technický personál nebo sponzor a o členství požádá.
4.3 Členství v klubu pozbývá platnosti přestupem člena do jiného klubu, na vlastní žádost člena nebo nedodržováním povinností vyplývajících z těchto stanov po dobu nejméně dvou let.
4.4 Čestným členem se stává každý ze zakládajících členů klubu po zakončení aktivní cyklistické činnosti, vítěz kultovního závodu Praha - Doksy z řad členů klubu po zakončení aktivní činnosti a také organizátoři a pořadatelé klubových akcí, kteří o členství požádají. Čestní členové nemají povinnost dle čl. 7.6 těchto stanov, platit členské příspěvky.
5. Řídící orgány
5.1 Nejvyšším orgánem CKKV PRAHA je Výroční členská schůze která má právo měnit stanovy a volí po skončení funkčního období nový Řídící výbor klubu.
5.2 V období mezi dvěma výročními schůzemi stojí v čele CKKV PRAHA 5- ti členný Řídící výbor volený všemi přítomnými členy klubu na Výroční volební schůzi.. Výbor se stává z prezidenta klubu, více-prezidenta, jednatele, pokladníka a revizora. Funkční období členů Řídícího výboru je pět let.
5.3 Členové Řídícího výboru jsou oprávněni jednat jménem klubu navenek. Toto oprávnění má každý člen Řídícího výboru samostatně.
5.4 O zásadních záležitostech klubu rozhoduje Řídící výbor hlasováním.
6 Hospodaření
6.1 Zdrojem příjmu CKKV PRAHA jsou členské příspěvky. O jejich výši na každý rok rozhoduje Řídící výbor. Dalším zdrojem příjmu jsou sponzorské dary, startovné vybírané na vlastních akcích a příjmy z dalších činností klubu.
6.2 Veškeré prostředky jsou používány pro pokrytí provozních nákladů klubu, organizování klubových akcí a jako příspěvky členům na jejich závodní aktivity.
6.3 Finanční prostředky spravuje a eviduje pokladník klubu
6.4 Kontrolou hospodaření je pověřen revizor klubu.
7 Práva a povinnosti členů
7.1 Každý člen CKKV PRAHA má přednostní právo k účasti na závodech pořádaných CKKV PRAHA, kde má právo na snížené startovné .
7.2 Každý člen má právo nosit klubový dres, na jiném dresu, či na jiné součásti cyklistické výstroje znak CKKV PRAHA.
7.3 Každý člen CKKV PRAHA má právo požádat pokladníka nebo revizora o informaci o stavu hospodaření s finančními prostředky klubu.
7.4 Každý člen má právo účastnit se pravidelných členských schůzí CKKV PRAHA, cyklistických soustředění i společenských akcí pořádaných CKKV PRAHA
7.5 Každý člen klubu má právo podílet se na hlasování při volbě Řídícího výboru
7.6 Každý člen klubu má povinnost hradit stanovené členské příspěvky do 31.3. příslušného roku. V případě nezaplacení členských příspěvků pozbývá člen klubu nároku na snížené startovné na závodech pořádaných klubem a na příspěvek na závodní aktivity.
7.7 Každý člen klubu má povinnost šířit dobré jméno a pověst CKKV PRAHA a svým jednáním nepůsobit proti jeho zájmům.
7.8 Každý člen klubu by měl v případě potřeby a na požádání ředitele klubového závodu vzdát se práva startovat a účastnit se akce jako pořadatel, případně za sebe dodat platného pořadatele z okruhu svých známých, či rodinných příslušníků.
7.9 Členům klubu je doporučeno hlásit se k členství v CKKV PRAHA i při akcích pořádaných jinými cyklistickými spolky jak ústně nebo písemně při vyplňování přihlášky, tak nošením klubového dresu a cyklistické výstroje se znakem klubu.
V Praze, dne 10.ledna 2003

Demo Version, Only convert first 5 files at one time, Please buy now!

© Petr Bene 2008. Tento web site byl vytvoen prostednictvm phpRS - redaknho systmu napsanho v PHP jazyce.
Na tto strnce pouit nzvy produkt, firem apod. mohou bt ochrannmi znmkami nebo registrovanmi ochrannmi znmkami pslunch vlastnk.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server